اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از مجموعه هیئت‌های اندیشه‌ورز بازدید کردند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مجموعه هیئت‌های اندیشه‌ورز، ضمن بازدید از آثار و دستاوردهای این هیئت‌ها در جریان فعالیت‌های حوزه علمیه خراسان نیز قرار گرفتند.
دکتر سید علی یزدی خواه، سرکار خانم زهره سادات لاجوردی و دکتر غلامرضا منتظری از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور در ساختمان شماره دو حوزه علمیه خراسان از آثار و دستاوردهای این حوزه بازدید کردند و گزارش مفصلی از فعالیت‌های هیئت‌های اندیشه‌ورز را دریافت نمودند.
در این جلسه که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، مسئولینی از بخش پژوهش، آموزش، هیئت‌های اندیشه‌ورز و مشاوره به صورت جداگانه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای خود ارایه دادند.
نمایندگان مجلس نیز پس از استماع گزارش‌ها، ضمن قدردانی از عملکرد حوزه علمیه خراسان و آرزوی توفیق در جهت ادامه و گسترش فعالیت‌های این حوزه، از پیگیری خود در جهت تسهیل فعالیت‌های حوزه علمیه خراسان در مجلس خبر دادند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.