جلد۳ بازنمایی سینما و جریان‌های معنویت‌گرا منتشر شد.

انتشار جلد۳ بازنمایی سینما و جریان‌های معنویت‌گرا

یکی از مهمترین موضوعات در زمینۀ علوم انسانی، پرداختن به مسایل هنر و رسانه است. در این راستا، هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه در مجموعه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با رویکرد شناسایی مسایل و ارایه راهبردهای لازم راه‌اندازی شد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه بازنمایی جریان‌های معنویت‌گرا در آثار سینمایی است. بر این مبنا، مجموعه‌ای شش جلدی با عنوان «بازنمایی سینمایی جریان‌های معنویت‌گرا» تهیه و تدوین شد. در این به فیلم‌هایی پرداخته می‌شود که مربوط به آیین‌ها و عرفان‌های هندی هستند. در این فیلم‌ها به سه جریان هندوئیسم، بودیسم و لامائیسم(بودیسم تبتی) اشاره می‌شود. این کتاب برای پژوهشگران و فعالان سینما و ادیان کاربرد دارد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.