https://foaam.hozehkh.com/wp-content/uploads/2021/06/ظ†ط%B8ط%A7ظ…-ظ…ط%B3ط%A7غŒظ„.pdf

دانلود نظام مسایل هنر و رسانه

یکی از دغدغه‌های موجود در زمینۀ هنر و رسانه که در راستای اهداف علمی حوزه‌های عملیه است، تبیین شبکۀ مسایل هنر و رسانه است. این امر پاسخ‌گوی هنرمندان و اهل هنر در زمینه‌های مختلف هنر و رسانه می‌باشد. نگاهی به وضعیت موجود هنر، رسانه و فضای مجازی بیان‌گر حضور فعالان متعدد این عرصه است، اما همواره این کمبود احساس می‌شود که با وضعیت مطلوب فاصله داریم. حلقة مفقوده برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذر از وضعیت موجود «اندیشة راهبر»‌ است. اندیشه‌ای که بنیان نظری و فکری دقیق دارد و جنبه‌های کارکردی در جامعه را لحاظ می‌کند.
با این بیان کوتاه، هیئت اندیشه‌ورز هنر، رسانه و فضای مجازی حوزة علمیة خراسان با هدف پر نمودن این خلأ ایجاد شد. گام نخست برای این منظور، شناسایی مسایل مهم و مورد نیاز جامعه است که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نخبگان و مردم از حوزه مطالبه دارند. برای این منظور مسایل هنر، رسانه و فضای مجازی تبیین می‌شود.
در این اثر مهمترین مسایل پیشروی هنر و رسانه، به شرح ذیل گنجانده شده است:
1ـ هنر
ـ مسایل نظری
– خلق هنری
2ـ هنرها
ـ موسیقی
ـ هنرهای دستی
ـ هنرهای ترسیمی
– ادبیات
– معماری
– هنرهای نمایشی
– بازی ویدیویی
– داستان مصور
– نمودار مسایل هنر
3ـ رسانه
ـ مسایل نظری
– تولید رسانه‌ای
4- رسانه‌ها
– رسانه‌های چاپی
– رسانه‌های تصویری
– نمودار مسایل رسانه
5- فضای مجازی
– مسایل نظری
– فعالیت در فضای مجازی
– رسانه‌های برخط
– نمودار مسایل فضای مجازی

فهرست