بازنمایی سینما و جریان‌های معنویت‌گرا جلد2

انتشار جلد۲ بازنمایی سینما و جریان‌های معنویت‌گرا

یکی از مهمترین موضوعات در زمینۀ علوم انسانی، پرداختن به مسایل هنر و رسانه است. در این راستا، هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه در مجموعه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با رویکرد شناسایی مسایل و ارایه راهبردهای لازم راه‌اندازی شد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه بازنمایی جریان‌های معنویت‌گرا در آثار سینمایی است. بر این مبنا، مجموعه‌ای شش جلدی با عنوان «بازنمایی سینمایی جریان‌های معنویت‌گرا» تهیه و تدوین شد. در این جلد، بازنمایی مسیحیت در آثار سینمای غرب بررسی شده است. مسیحیت به صورت گسترده‌ای در سینمای جهان بازنمایی شده است و هر سال به شمار این تولیدات افزوده می‌شود. در این‌جا سعی شده است که از هر گروه فیلم، یک نمونه انتخاب و بررسی شود.

علاقمندان می‌توانند نسخه چاپی این شماره را از انتشارات حوزه علمیه خراسان واقع در خیابان امام خمینی (بین ۳۲ و ۳۴) تهیه نمایند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.