برنامه هفته چهارم دوره تربیت پژوهشگر هنر و رسانه

شنبه 5 شهریور ماه: نظریه‌های بازی، استاد دکتر علی رازی‌زاده، ساعت 8:30 تا 12 مکان، میدان ده دی، روبروی داروخانه هلال احمر، ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز، سالن کنفرانس.
یکشنبه 6 شهریور ماه: تاریخ نمایش و نظریه‌های حوزه نمایش، استاد دکتر علی رازی‌زاده، ساعت 8:30 تا 12 مکان، میدان ده دی، روبروی داروخانه هلال احمر، ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز، سالن کنفرانس.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.