نشست محاکات ۲۳ برگزار می‌شود.

برگزاری نشست محاکات ۲۳

بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر مهدی امینی و با موضوع: تاملی بر معنایابی هنر دینی در حکمت متعالیه در تاریخ جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/amini

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.