نشست محاکات ۲۶ برگزار می‌شود.

برگزاری نشست محاکات ۲۶

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر داود شادلو و با موضوع: هنر اسلامی به مثابه هنر دینی و گوناگونی شیوه‌ها (دو دربار: نگاهی به فعالیت‌های هنری شاهرخ و بایسنقرمیرزا در دوره تیموری در هرات) در تاریخ جمعه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/kelass

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.