نشست محاکات ۲۷ برگزار می‌شود.

برگزاری نشست محاکات ۲۷

بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه استاد امیر مهدی حکیمی و با موضوع: هنر دینی: هنرمتعهد یا هنرمندمتعهد در تاریخ جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/mohakat27

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.