نشست محاکات ۳۷ برگزار می‌شود.

برگزاری نشست محاکات ۳۷

سی‌ و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر محسن طبسی و با موضوع: پدیدارشناسی و هنر دینی (مطالعه موردی: معماری مساجد) در تاریخ دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/-37-

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.