نشست محاکات ۳۸ برگزار می‌شود.

برگزاری نشست محاکات ۳۸

سی‌ و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر سید علیرضا واسعی و با موضوع: نقش هنر دینی در حیات تمدنی در تاریخ چهارشنبه۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ تا ۱۹ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/n38

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.