جایگاه هنر در الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت

موضوع: جایگاه هنر در الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت

دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-56.

نویسنده: محمد خراسانی زاده۱

۱  دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده:
هنر، زبان گویای تمدن‌ها و ظرف عینیت‌ بخشیدن به‌فرهنگ و اعتقادات آن‌هاست. در تمدن‌های آیندۀ بشر نیز هنر در تمام مراحل شکل‌گیری، تثبیت و گسترش، نقش به‌سزایی دارد و اگر قرار باشد نقشۀ راه و الگویی برای دست‌یابی به‌تمدن نوین اسلامی مدنظر قرار گیرد، لازم است ارتباط تنگاتنگ پدیده‌های هنری با این تمدن، به‌عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و جهت‌دهنده مورد توجه باشد. الگوی پایه، تعیین‌کنندۀ چارچوب‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که مسیر حرکت مطلوب کشور به‌سمت تمدن نوین اسلامی را در نیم‌قرن آینده مشخص می‌نماید که به‌همراه فراخوان تکمیل و ارتقای آن، توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، به‌صورت عمومی منتشر گردید. مقالۀ حاضر، در پاسخ به این فراخوان و در راستای بررسی عمیق و تخصصی این سند، در حوزۀ هنر به‌رشتۀ تحریر درآمده تا بسنجد که هنر به چه میزان در الگوی پایه، مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین این مقاله در پی یافتن پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود سند الگوی پایه، در مباحث مربوط به‌هنر است. این پژوهش از لحاظ هدف، یک تحقیق توسعه‌ای محسوب می‌شود و روش آن، پژوهش کیفی با رویکرد تحلیلی – توصیفی است و بر اساس برخی منابع کتابخانه‌ای به‌همراه تحلیل‌ها و نقطه‌نظرات محقق و دستاوردهای علمی پژوهش‌گران، ارایه شده است. ضمن این پژوهش، مشخص شد که در کل سند پایه، تنها پنج بار، به‌صورت پراکنده و غیرسازمان‌یافته‌ به‌مقولات مرتبط با هنر پرداخته شده و غفلت چشم‌گیر نسبت به‌حوزۀ هنر در سند به‌چشم می‌خورد. از این‌رو یازده پیشنهاد مشخص جهت تکمیل و ارتقای سند الگوی پایه در این حوزه، ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها: هنر، الگوی پایه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تمدن نوین اسلامی، انقلاب اسلامی ایران

لینک دریافت مقاله:

http://ami.journals.hozehkh.com/article_275.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست