وظایف حوزه برای دستیابی به رسانه دینی کامل تحلیل شد.

وظایف حوزه برای دستیابی به رسانه دینی کامل تحلیل شد.

هیئت اندیشه­ ورز هنر و رسانه در ادامه آشنا کردن علاقمندان و طلاب گرامی به مباحث تخصصی هنر ورسانه، نشست‌های دهم و یازدهم را با عنوان «نقش حوزه در ایجاد رسانه مطلوب دینی» توسط استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید میرخندان و مهندس سید ابوالقاسم صالحی‌زاده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار نمود.

در دهۀ اخیر رسانه‌های تصویری و شنیداری در جهان به ویژه رسانه‎‌های استکباری، فعالیت گسترده‌ای آغاز کرده‌اند که نشان‌دهندۀ اهداف برنامه‌ریزی شده برای تاثیرگذاری هرچه بیشتردر جامعۀ ما می‌باشد. اگرچه که جایگاه رسانه در غرب است و این پدیده بعد از رنساس بر مبنای خاستگاهای سکولار، اومانیستی و تکثرگرایانه و با اهداف دست‌یابی به سود بیشتر و لذت‌گرایی به وجود آمده است، اما با بومی‌سازی و به عبارتی تغییر خصوصیات ذاتی رسانه می‌توان از این ابزار بهره‌ برد. این دیدگاه را نخستین بار مقام معظم رهبری بیان کردند. بنابراین نظریه، اصل محتوا است و مبلّغ می‌تواند معنا و مفهوم دینی خود را با استفاده از رسانه ترویج دهد. ضرورت وجود طلبه‌های متخصص در این حوزه که توانایی خواندن زیرمتن‌ها را داشته ‌باشند و با سواد رسانه‌ای خود نه تنها به نقد فیلم‌ها بپردازند، بلکه خود در تولید فیلم‌ها نقشی سازنده ایفاء کنند، در این فضا احساس می‌شود، و لیکن متأسفانه طلاب آن‌گونه که بایسته است به این فضا ورود نداشته‌اند. در حالی ‌که با داشتن پشتوانه‌های محتوایی غنی که در اختیار داشته‌ایم، رسانۀ ما می‌توانست خود میدان جنگ نرم را مدیریت کرده، و شاهد دستاوردهای پیروزمندانۀ خود باشیم.

نظریۀ ذات‌گرا در رسانه معتقد است که ذات رسانه برای انعکاس دین مناسب نیست. این نظریه برخاسته از غرب است، اما برای استفاده از ابزار تاثیرگذار رسانه، باید از این تفکر ناصحیح عبور کرد. رسانه‌ها ذاتاً با دین تنافی ندارند. این نظریه‌ای برای رسیدن به رسانه مطلوب است و در شرایط بحث رسانه دینی یا رسانه مطلوب از نگاه دین مطرح می­شود. رسانه‌ها با ارايۀ ارزش­ها، باورها، آداب، رسوم و سنت‌های متداول جامعه فرهنگ را انتقال می‌دهند. به یک معنا آن‌ها را حفظ می‌کنند. بنابراین رسانه با فرهنگ رابطۀ بسیار وسیعی را دارد. دیدگاه حوزه  نسبت به رسانه باید تصحیح شود. طلبه نباید صرفاً منتقد شفاهی برنامه‌های تلویزیون باشد، بلکه به میزان اطلاعات فقهی و سواد رسانه‌ای که دارد، در عرصۀ رسانه مسئول است. چشم فرو بستن و نادیده گرفتن خطاهای گفتاری و تصویری راه حل مسایل رسانه‌ای نمی‌باشد. طلبه بایست به کاستی‌ها و نقصان‌های رسانۀ کشور خودش توجه ‌کند و در کمترین حد با قلم خویش انعکاس دهندۀ موارد ضروری باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.