روان‌شناسی در سینمای هالیوود

معرفی کتاب: روان‌شناسی در سینمای هالیوود

ناشر: سروش

نویسنده: اسکیب د.یانگ

مترجم: سیده فاطمه موسوی و لیلا گنجی

کتاب روان شناسی در سینمای هالیوود ناظر به اهمیت سینما و استفاده آن از روان شناسی در سینمای هالیوود است. این کتاب، استفاده سینمای حرفه‌ای از روان‌شناسی را به عنوان یک اصل مسلم و ضرورتی هنری به خوبی مطرح کرده است. تلفیق خوب مباحث سینما و موضوعات روان شناختی، به منزله دو بال محتوایی و ساختاری، سینمای اثرگذار را مطرح می سازد. موضوعاتی چون: نماد در فیلم، رفتار انسان‌ها در سینما، کهن الگوها و تعارضات فردی و اجتماعی، تاثیر نمایش در بهبود اختلالات روانی، هیجان‌دهی، درک روایی فیلم، برانگیختگی هیجانی و انگیزشی، الگوسازی و شکل دهی رفتار، تغییر نگرش و ایجاد تصورات قالبی و باورها و استفاده از فیلم روان‌درمانگری فردی و جمعی، از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب درباره آن‌ها بحث شده و تعامل نزدیک سینما و روان شناسی را به رخ کشیده است.

دغدغه اصلی مترجمان این کتاب طرح ضرورت تلفیق یا تعامل روان شناسی و سینما برای تاثیر بیشتر در جهت انتقال معنی بوده است.آنان در پی تذکر این واقعیت هستند که سینمای هالیوود با اهداف آشکار و پنهان خود، سعی درادر ایدئولوژی و “رؤیای آمریکایی” را به بهترین شکل در ذهن و جان مخاطبان خود در سراسر عالم جریان دهد. طبیعی است میزانی از موفقیت این سینما به دلیل استفاده از علم روان شناسی برای انتقال مضامین و معانی مورد نظر خود بوده است. در حقیقت هدف این کتاب آشنا کردن دانشجویان رشته فیلمسازی با مفاهیم و مضامین روان شناختی موجود در فیلم‌های سینمایی و چگونگی کاربرد روان‌شناسی در فیلم‌سازی از یک سو، و ارائه دیدگاه به مخاطبان و متخصصان سلامت روان برای نگریستن به فیلم‌های سینمایی از زاویه روان‌شناختی از سوی دیگر است.

در نظر مؤلف که تجارب گسترده‌ای در زمینه فیلم و روان‌شناسی دارد، فیلم‌ها نمادی از معانی‌ای هستند که در ذهن تولیدکنندگان و سازندگان آن‌ها جریان دارد، لذا احاطه بر ادبیات رسانه و مسلح شدن به تفکر انتقادی، خواننده را قادر می‌سازد با دیدی موشکافانه افکار سازندگان و دست اندرکاران فیلم‌ها را از ورای ظواهری که بر پرده سینما جریان دارد، بشناسد. کتاب حاضر در 9 فصل تدوین شده است. ابعاد و وجوه متعدد وران‌شناسی و فیلم‌های سینمایی، در جست‌وجوی معنا -تفسیرهای روان شناختی در فیلم‌ها، آسیب‌شناسی روانی، نابغه دیوانه – روان‌شناسی فیلم‌سازان، روان‌شناسی مخاطب، لحظه سینمایی – هیجانات و ادراک فیلم، تأمل بر صفحه نمایش، تأثیرات فیلم و فیلم ابزاری برای زندگی از جمله فصل‌های کتاب است که به طور دقیق موضوع روان‌شناسی در فیلم‌های هالیوودی را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست