هنر و حقیقت آن از منظر علامه جوادی آملی مورد تحلیل واقع شد.

هنر و حقیقت آن از منظر علامه جوادی آملی مورد تحلیل شد.

هيئت انديشه ورز هنر و رسانه در راستاي تبيين هنر ديني و چیستی آن، نشست تخصصي سی ام را با عنوان «هستی و چیستی هنر دینی از دیدگاه علامه جوادی آملی» توسط استاد محترم حجت الاسلام دکتر مسلم گریوانی در تاريخ 24 مهرماه 1399 برگزار نمود.

در اين نشست كه در سامانه اسكاي روم برگزار شد، دکتر مسلم گریوانی با بیان این‌که چند دهه است که موضوع هنر دینی اندیشمندان شرق و غرب را به خود مشغول کرده است، به اهمیت این موضوع در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی پرداخت.

 استاد حوزه و دانشگاه، بررسی و فهم دیدگاه علامه جوادی آملی در باب هنر دینی را در گرو سه محور دانست: 1. فهم منظومه معرفتی ایشان 2. تعریف ایشان از بافت درونی هنر دینی؛ 3. اثبات هستی هنر دینی و مولفه‌ها و مصادیق آن.

استاد گریوانی با بیان این که هنر از منظر علامه جوادی آملی از رفعت برخوردار است، گفت: هنر به تعبیر علامه: «از فرایض تمدن اسلامی است نه از نوافل آن!» یعنی علامه تمدن را کنار تدین، مکمل همدیگر دانسته و برای تحقق تمدن اسلامی، هنر را از ارکان و به تعبیر خودشان فرائض می‌داند نه فرعیات و نوافل!

وی سپس گفت: هنر در کنار فلسفه، عرفان، دین و علم پنج مقوله جدی بشری است که در تحقق تمدن اسلامی بی‌نیاز از آنها نیستیم.  دکتر گریوانی یکی از وجوه تمایز نگاه علامه جوادی آملی با دیگران را در پیوند سالم میان پنج مقوله یاد شده دانست و سپس با تبیین منظومه فکری ایشان در مقولات پنج گانه مذکور، به تبیین هنر دینی پرداخت و گفت: از نظر آیت الله جوادی آملی هنر دینی عبارتست از: «تبدیل کمال به جمال از مسیر خیال»؛ بنابراین هنر دینی، هنری است که خاستگاه آن کمال و معرفت هنرمند است. چنین هنری، هنر متنزل از آسمان است نه هنر نازل که ریشه در خاک و خواهش‌های خاکی هنرمند دارد. وی سپس به مصادیقی از هنر متنزل از نگاه ایشان پرداخت و به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.