جایگاه پدیدارشناسی در هنر دینی با رویکرد معماری مساجد بررسی شد.

جایگاه پدیدارشناسی در هنر دینی با رویکرد معماری مساجد بررسی شد.

هيئت انديشه ورز هنر و رسانه در راستاي تبيين هنر دينی و پدیدارشناسی معماری، نشست تخصصي سی ‌و هفتم را با عنوان «پدیدار شناسی و هنر دینی (مطالعه موردی: معماری مساجد)» توسط استاد محترم آقای دکتر محسن طبسی در تاريخ 13بهمن‌ماه 1399 برگزار نمود.

در اين نشست كه در سامانه اسكاي روم برگزار شد، دکتر محسن طبسی با تعریفی از هنر مقدس آن را همه هنرهایی دانست که وجهی از تقدس در آنها باشد، البته بیان داشت که هر تقدسی الزاماً دینی نیست.

 استاد دانشگاه ابراز داشت: اطلاعاتی از هنر شیعه قبل از تصوف در دست نیست، به دیل آن‌که هنرمندان شیعه ناشناخته بودند مگر در ادبیات و آن هم به واسطه و به استناد برخی ابیات و شعرها.

دکتر طبسی با اشاره به موضوع پدیدارشناسی و ارتباط آن با هنر دینی، گفت: پدیدارشناسی به مثابه یک روش تحقیق مطرح است. استفاده آگاهانه از روش‌های تحقیق غربی بلا اشکال است، ولی اگر آگاهانه نباشد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. موضوع تحقیق نیز باید نمود خارجی داشته باشد تا تحقیق پذیر گردد و الا نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. برای نمونه نمی‌توان درباره نیت واقف تحقیق کرد، ولی می‌توان درباره نقش اجتماعی او تحقیق نمود.

وی در ادامه با تحلیل پدیدارشناختی مساجد ایرانی به معماری آن اشاره کرد و گفت: مسجد دارای وجوه متعددی است و برای تحقیق درباره آن می‌توان از دو روش پدیدارشناسی توصیفی که توضیح ظاهر است و پدیدار شناسی تفسیری که توضیح معنی و مفهوم است استفاده کرد؛ همچنین برای موفقیت در پدیدارشناسی تفسیری ابتدا باید تحلیل‌های توصیفی را شناخت.  دکتر طبسی با اشاره به این‌که مسجد تجلی هنر دینی است، ابراز داشت: کالبد معماری مسجد (فضاهای اصلی، ارتباطی وخدماتی) به صورت هنر دینی اشاره دارد و عملکرد مسجد (عملکردهای عبادی، آموزشی و فرهنگی و اجتماعی)؛ به معنا و محتوای هنر دینی اشاره دارد. وی در پایان به سوالات مخاطبان پاسخ داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.