نشست دوم جهت تبیین الزامات مقاله‌نویسی پژوهش در هنر برگزار شد.

نشست دوم جهت تبیین الزامات مقاله‌نویسی پژوهش در هنر برگزار شد.

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه در راستاي تبیین الزامات پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش، نشست تخصصي سی و پنجم را با عنوان «مهمترین الزامات مقاله‌نویسی پژوهشی در هنر» توسط استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی امینی برگزار نمود.

در اين نشست كه در سامانه اسكاي روم برگزار شد، دکتر مهدی امینی یکی از مهمترین الزامات مقاله‌پژوهشی را تهیه طرح یا پروپوزال دانست. وی طرح تحقیق را نقشه راه و ساختار پژوهشی دانست که در حکم چشم‌اندازی برای دست‌یابی به پاسخ مسئله اصلی به شمار می‌رود. از آثار نگارش طرح تحقیق نیز جلوگیری از اتلاف وقت، کاهش هزینه‌های تحقیق، در امان ماندن از خطاهای ذهنی، پیوستگی یافته‌ها و انسجام و نظم در تحقیق می‌توان نام برد.

دکتر امینی با پرداختن به صورت بندی موضوع، شناخت معیارهای آن را یکی از الزامات پژوهشی دانست و گفت: موضوع مقاله باید دارای این خصوصیات باشد؛ جزئی بوده، جهت‌دار نباشد، بدون ابهام باشد، دارای ضرورت و اولویت بوده، تکراری نباشد، طولانی نبوده و از ترکیب واژگانی شفاف برخوردار باشد. موضوع مقاله از مواردی است که در داوری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. استاد دانشگاه «بیان مسئله» پژوهش را حلقه اتصال میان موضوع و مسائل تحقیق خواند و در توضیح آن گفت: «بیان مسئله» باید دقیق و درست تبیین گردد، به نحوی که با مطالعه آن، فهم کامل و دقیقی از مسائل فرعی و اصلی تحقیق بدست آید. وی تعیین سنخ مسئله را در تبیین آن لازم دانست و یکی از مشهورترین دسته‌بندی را سنخ مسائل از زاویه توصیفی (چیستی و چرایی رخدادها) و تحلیل (چرایی و علت رخدادها) معرفی کرد.

وی با توضیح واژه «روش» آن را اشتراک لفظی دانست و ضمن برشمردن مشتقات آن، به تبیین روش‌های تبیینی و توصیفی پرداخت. دکتر امینی در پایان متذکر شد: لازمه صورت‌بندی دقیق مسئله، تخصص و تجربه فراوان است چنان‌که در انتخاب مسئله هنری باید تخصص محقق در کنار تخصص استاد قرار گیرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.