مقالات شمارۀ پنجم نشریه مطالعات هنر و رسانه ویژه (بهار و تابستان 1400) آماده انتشار است.

شمارۀ پنجم نشریه مطالعات هنر و رسانه ویژه (بهار و تابستان 1400) آماده انتشار است.

مقالات شماره پنجم «دو فصلنامه مطالعات هنر و رسانه» حاصل تلاش هیئت اندیشه‌‎ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، پس از اتمام فرایند داوری و پذیرش، مشخص گردید.
علاقهمندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای نشریه به نشانی (http://ami.journals.hozehkh.com) و یا با استفاده از لینک مقالات زیر، از مقالات آماده انتشار این شماره دیدن فرمایند.
لینک مقالات آماده انتشار:
1. برساختگرایی واقعیت و مستندنمایی رسانه سینما
2. بازنگری الگوی سهوجهی مناظرههای انتخاباتی – رسانهای از نگاه اسلامی
3. تبیین هنر در اندیشه اسلامی و دلالتهای آن در اهداف آموزش هنر
4. بررسی و تحلیل نماد انسان در آثار منتخب علیاکبر صادقی بر پایه روانشناسی تحلیلی یونگ
5. مروری بر آسیبهای فضای مجازی، اینترنت و شبکههای اجتماعی بر روابط خانوادهها در پژوهشهای خارج از کشور
6. ارتقاء ذائقۀ زیباشناسی بر مبنای حمد در قرآن و روایات

پل‌های ارتباطی با نشریه:
ami.journals.hozehkh.com
شماره تماس: 05132008608
ایمیل: foaame@gmail.com

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.