نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

موضوع: نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه: دوره ۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، صفحه ۱۱۹-۱۴۲.

نویسنده: علی رازی‌زاده۱

۱ دانش آموختۀ سطح دو حوزه و دکترای حکمت هنرهای دینی

چکیده:

امروزه بازی‌­های رایانه­‌ای، به­‌مثابۀ یک هنر_رسانه، از ظرفیت عظیمی برای ارائه محتوایی برآمده از باورها و آموزه‌­های مقبول و پذیرفته شده از سوی سازندگان بازی­‌های رایانه‌­ای، به‌منظور ارتقای نگرش مذهبی، افزایش اطلاعات دینی و حتی امکان خلق یک تجربه معنوی برای کاربران خود برخوردار گشته است. این امکان می­‌تواند با توجه ویژه به خصوصیات منحصربه‌­فرد بازی­‌های رایانه‌­ای و با استفاده از ویژگی­‌هایی که در خلق هنر دینی تبیین شده است، به مرز فعلیت رسیده، درنهایت منجر به خلق یک بازی رایانه‌­ای دینی شود. بدین منظور، پژوهش حاضر تلاش می­‌کند به پرسش از امکان خلق یک بازی رایانه­‌ای دینی پاسخ دهد. برای این هدف، این پژوهش تلاش می‌­کند ضمن مفهوم­‌شناسی بازی­‌های رایانه‌­ای، با کاربست مبانی نظری موجود در عرصۀ هنر دینی، به­‌ویژه هنر اسلامی، و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، امکان خلق بازی رایانه‌­ای دینی را صرفاً از حیث نظری مورد بحث قرار دهد. مهمترین دستاورد پژوهش حاضر نیز اثبات موضوع از طریق تبیین چگونگی برقراری یک ارتباط مناسب و معناساز میان فرم و قالب بازی رایانه‌­ای، با محتوای برآمده از آموزه­‌های مذهبی در خلق یک بازی رایانه­‌ای دینی است.

کلیدواژه‌ها: مطالعات بازی‌های رایانه‌ای، هنر دینی، رویکرد تاریخی‌نگری، رویکرد سنت‌گرایان، بازی رایانه‌ای دینی

لینک دریافت مقاله:

http://ami.journals.hozehkh.com/article_324.html

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.