نشست محاکات ۴۴ برگزار می‌شود.

نشست محاکات ۴۴ برگزار می‌شود.

چهل و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر مهدی بهرامی و با موضوع: تأثیر جنبش شمایل‌شکنی در هنر مسیحی یکشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۳۰ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/n44

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.