نشست محاکات ۴۶ برگزار می‌شود.

نشست محاکات ۴۶ برگزار می‌شود.

چهل و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر سید حسین شرف الدین و با موضوع: جامعه شناسی هنر دینی شنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/n46

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.