نشست محاکات ۴۹ برگزار می‌شود.

چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه دکتر مهدی صحراگرد و با موضوع: «هنر خوشنویسی و امر دینی: آشنایی با انواع و خطوط کتابت قرآن» دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahim153/n49

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.