نشست محاکات ۶۹ برگزار می‌شود.

شصت و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه و همکاری حسینیه هنر با ارایه استاد سید ابوالقاسم صالحی‌زاده و با موضوع: «درونی سازی ایده‌های دینی (عاشورایی) در فیلم» شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت 10:30 به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

نشانی:
مشهد، چهار طبقه، شهید مدرس، 4، حسینیه هنر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.