نشست محاکات 79 برگزار می‌شود.

هفتاد ونهمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی محاکات به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه با ارایه آقای مهندس محمدهادی عرفان و با موضوع: «بنیان‌های فکری منابع در پژوهش هنر معماری اسلامی» شنبه 26 آذرماه 1401 از ساعت 14 به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

لینک ورود به نشست:

https://honar.lms2.hozehkh.com/ws/mohakat79

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.