نظام مسایل فقهی تصویر

نظام مسایل فقهی تصویر

در زمینۀ هنر و رسانه از یک سو و هنرها و رسانه‌ها از سوی دیگر، با مسایل و موضوعات فراوانی روبرو هستیم، اما مهم‌ترین امر در ساختار کاری هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه در گام نخست، جست‌وجوی چالش‌ها و مسایل پیش‌رو در زمینۀ هنر و رسانه است. در این میان، یکی از دغدغه‌های موجود در زمینۀ هنر و رسانه که در راستای اهداف علمی حوزه‌های عملیه است، تبیین شبکۀ مسایل و احکام فقهی هنر و رسانه است. این امر پاسخ‌گوی هنرمندان و اهل هنر در زمینۀ چگونگی رفتار مطابق با فقه اسلامی است. در این باره، تاکنون نظام مسایل جامعی از احکام در حوزه هنر و رسانه تدوین نشده است و تنها برخی از این مسایل به صورت مجزا یا ذیل رساله‌ها آمده است.
تا کنون بیش از ۱۳ هزار سوال فقهی در حوزه هنر و رسانه استخراج شده است که در این جلد 1441 سوال با موضوع تصویر گردآوری شده است. بر این اساس محورها و مسایل این جلد به شرح ذیل است:

1. مسایل فقهی تصویر، نقاشی و گرافیک

1-1 مسایل با محوریت مولف
1-1-1 ترویج و تبلیغ
2-1-1 مالکیت
3-1-1 احترام و نگهداری و استفاده
4-1-1 باب تزاحمات
5-1-1 تاثیر جنسیت
6-1-1 رسانه و ارتباطات
7-1-1 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-1-1 پژوهش و تعلیم
9-1-1 تفریح و سرگرمی
10-1-1 سلامت جسم و روان
11-1-1 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-1-1 امنیت و سیاست
13-1-1 اقتصاد و اشتغال و سرمایه گذاری
14-1-1 فرهنگ و آداب و رسوم
15-1-1 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-1-1 اخلاق و تربیتی
2-1 مسایل با محوریت مخاطب
1-2-1 ترویج و تبلیغ
2-2-1 مالکیت
3-2-1 احترام و نگهداری و استفاده
4-2-1 باب تزاحمات
5-2-1 تاثیر جنسیت
6-2-1 رسانه و ارتباطات
7-2-1 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-2-1 پژوهش و تعلیم
9-2-1 تفریح و سرگرمی
10-2-1 سلامت جسم و روان
11-2-1 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-2-1 امنیت و سیاست
13-2-1 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-2-1 فرهنگ و آداب و رسوم
15-2-1 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-2-1 اخلاق و تربیتی
3-1 مسایل با محوریت حکومت
1-3-1 نظارت
2-3-1 حمایت و مشارکت
3-3-1 تقنین

2. مسایل فقهی عکس

1-2 مسایل با محوریت مولف
1-1-2 ترویج و تبلیغ
2-1-2 مالکیت
3-1-2 احترام و نگهداری و استفاده
4-1-2 باب تزاحمات
5-1-2 تاثیر جنسیت
6-1-2 رسانه و ارتباطات
7-1-2 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-1-2 دین و مقدسات و دفاع مقدس
9-1-2 امنیت و سیاست
10-1-2 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
11-1-2 فرهنگ و آداب و رسوم
12-1-2 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
13-1-2 اخلاق و تربیتی
2-2 مسایل با محوریت مخاطب
1-2-2 ترویج و تبلیغ
2-2-2 مالکیت
3-2-2 احترام و نگهداری و استفاده
4-2-2 باب تزاحمات
5-2-2 تاثیر جنسیت
6-2-2 رسانه و ارتباطات
7-2-2 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-2-2 پژوهش و تعلیم
9-2-2 تفریح و سرگرمی
10-2-2 سلامت جسم و روان
11-2-2 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-2-2 امنیت و سیاست
13-2-2 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-2-2 فرهنگ و آداب و رسوم
15-2-2 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-2-2 اخلاق و تربیتی
3-2 مسایل با محوریت حکومت
1-3-2 نظارت
2-3-2 حمایت و مشارکت
3-3-2 تقنین

3. مسایل فقهی مجسمه و عروسک

1-3 مسایل با محوریت مولف
1-1-3 ترویج و تبلیغ
2-1-3 مالکیت
3-1-3 احترام و نگهداری و استفاده
4-1-3 باب تزاحمات
5-1-3 تاثیر جنسیت
6-1-3 رسانه و ارتباطات
7-1-3 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-1-3 پژوهش و تعلیم
9-1-3 تفریح و سرگرمی
10-1-3 سلامت جسم و روان
11-1-3 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-1-3 امنیت و سیاست
13-1-3 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-1-3 فرهنگ و آداب و رسوم
15-1-3 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-1-3 اخلاق و تربیتی
2-3 مسایل با محوریت مخاطب
1-2-03 ترویج و تبلیغ
2-2-3 مالکیت
3-2-3 احترام و نگهداری و استفاده
4-2-3 باب تزاحمات
5-2-3 تاثیر جنسیت
6-2-3 رسانه و ارتباطات
7-2-3 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-2-3 پژوهش و تعلیم
9-2-3 تفریح و سرگرمی
10-2-3 سلامت جسم و روان
11-2-3 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-2-3 امنیت و سیاست
13-2-3 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-2-3 فرهنگ و آداب و رسوم
15-2-3 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-2-3 اخلاق و تربیتی
3-3 مسایل با محوریت حکومت
1-3-3 نظارت
2-3-3 حمایت و مشارکت
3-3-3 تقنین

4. مسایل فقهی پویانمایی

1-4 مسایل با محوریت مولف
1-1-4 ترویج و تبلیغ
2-1-4 مالکیت
3-1-4 احترام و نگهداری و استفاده
4-1-4 باب تزاحمات
5-1-4 تاثیر جنسیت
6-1-4 رسانه و ارتباطات
7-1-4 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-1-4 پژوهش و تعلیم
9-1-4 تفریح و سرگرمی
10-1-4 سلامت جسم و روان
11-1-4 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-1-4 امنیت و سیاست
13-1-4 اقتصاد و اشتغال و سرمایه گذاری
14-1-4 فرهنگ و آداب و رسوم
15-1-4 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-1-4 اخلاق و تربیتی
2-4 مسایل با محوریت مخاطب
1-2-4 ترویج و تبلیغ
2-2-4 مالکیت
3-2-4 احترام و نگهداری و استفاده
4-2-4 باب تزاحمات
5-2-4 تاثیر جنسیت
6-2-4 رسانه و ارتباطات
7-2-4خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-2-4 پژوهش و تعلیم
9-2-4 تفریح و سرگرمی
10-2-4 سلامت جسم و روان
11-2-4 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-2-4 امنیت و سیاست
13-2-4 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-2-4 فرهنگ و آداب و رسوم
15-2-4 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-2-4 اخلاق و تربیتی
3-4 مسایل با محوریت حکومت
1-3-4 نظارت
2-3-4 حمایت و مشارکت
3-3-4 تقنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست