نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز

موضوع: نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز

دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه، مقاله 5، دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صص 113-138.

نویسنده: بهرام مرادی1؛ علیرضا محمودنیا2؛ سوسن کشاورز3؛ سعید ضرغامی4
1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی.
2، 3 و 4. دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه خوارزمی.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، نقد رویکردهای موجود آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز است. روش پژوهش تحلیل انتقادی است. رویکردهای گوناگونی در آموزش هنر وجود دارد که بر طبق نگرش دلوز، به آن‌ها انتقاداتی وارد است که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد تولیدمحور، رویکرد دریافت احساس و معنا، رویکرد معرفت زیباشناختی و رویکرد تربیت هنری انضباط‌محور. بر اساس نگرش دلوز و دید کنش‌گری وی، بر هر یک از رویکردهای مذکور، پیرامون آموزش هنر انتقادهایی وارد است. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که نگرش دلوز، نگرشی میانی و همه‌جانبه به آموزش هنر است. دلوز آموزش هنر را به‌فضایل اخلاقی ارتباط می‌دهد و نگرشی زمین- ساقه (ریزوماتیک) و عرضی به آموزش هنر ارایه می‌دهد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که نگرش ارزش‌شناختی دلوز دارای نکات حایز اهمیتی برای آموزش هنر است؛ از قبیل تغییر نقش رسانه‌ای هنر با تکیه بر گذر از بازنمایی به‌وانمایی و گذر از هنر به‌مثابۀ بستر انتقال واقعیات به تأثیرگذاری و کنش‌گری است.

کلیدواژه‌ها: دلوز، ارزش‌شناسی، رویکرد تدریس هنر، آموزش هنر

لینک دریافت مقاله:

http://ami.journals.hozehkh.com/article_278.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست