گزارش کلاس‌های دوره نخبگانی تربیت پژوهشگر

گزارش کلاس‌های دوره نخبگانی تربیت پژوهشگر

از آنجا که یکی از مشکلات مطالعات نظری دربارۀ هنر و رسانه، نبود پژوهش‌های روشمند به خصوص در میان افرادی است که دغدغه یا رویکرد دینی دارند، از این‌رو به نظر می‌رسد در جهت بسترسازی و تولید اندیشه، نیاز است دوره آموزش روش پژوهش در هنر و رسانه طراحی و اجرا شود. این دوره فقط به پژوهش به معنای عمومی نمی‌پردازد و چگونگی جست‌وجو و انجام یک مسئله در زمینة هنر و رسانه را دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دوره اختصاص به منبع‌شناسی و مسئله‌یابی دارد.
بر این اساس هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه پس از برگزاری دوره عمومی و تخصصی تربیت پژوهشگر هنر و رسانه، دوره نخبگانی (گارگاه روش مقاله نویسی) و نیز بررسی موضوع و پروپوزال­‌های پیشنهادی پژوهشگران  را برگزار نمود. با توجه به رویکرد علمی و پژوهشی هیئت و توانمدسازی پژوهشگران در امر پژوهش، به طلاب فرصتی داده شد تا طرح مقاله خود را تهیه و ارایه دهند.
پس از دریافت طرح ها، هیئت اندیشه ورز با دقت خاصی به بررسی آنها پرداخت و با برگزاری جلسه  موضوع مقالات را  مورد نقد و بررسی قرار داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.